סקר טבלאות גידוד עכו

20.12.2019

סקר ביולוגי בטבלאות הגידוד לאורך חוף עכו

טבלאות גידוד לצד חומות העיר עכו צילמה: אורית ברנע טבלאות הגידוד לצד חומות העיר עכו צילמה: אורית ברנע

למה?

בעת האחרונה מקודמות בעיריית עכו תוכניות פיתוח ובינוי של טיילת סמוך מאוד לקו החוף.

תוצאות הסקר יסייעו להגדיר את אזוריהם הרגישים של טבלאות הגידוד, והמידע האקולוגי שייאסף יוכל לשמש את הרשויות בתהליכי פיתוח ובנייה בעיר, במטרה למזער ככל הניתן את הנזק לבתי הגידול השונים לאורך קו החוף של עכו.

מי?

המחקר נעשה ביוזמתה של רשות הטבע והגנים וביצעו אותו האקולוגית ד"ר אורית ברנע בסיוע נילי ברטוב וענת צמל.

איפה?

הסקר נעשה לאורך קו החוף של העיר עכו – מגבול בוסתן הגליל בצפון עד חומות עכו בדרום.

מתי?

הסקר הביולוגי נעשה בחודשים מאי ויוני 2017.

איך?

לאורך קטע החוף הנבדק נדגמו 4 אזורים שונים, לחלקם גישה נוחה אליהם ברגל ולחלקם גישה מוגבלת. בכל אזור הוערכו אחוז הכיסוי והימצאות מינים שונים של אצות וחסרי חוליות.

מה התגלה?

  • בכל אזורי הדיגום נראה שהמבנה הפיזי של הטבלאות יציב ולא נצפו מפגעים.
  • מגוון המינים אחיד בכל אזורי הדיגום. עושר המינים הגדול ביותר נצפה בטבלאות במקטע הצפוני הצמוד לבוסתן הגליל.
  • בשני האזורים הצפוניים של הסקר, הסמוכים מאוד לאזורים המיועד לבינוי ולטיילת, נצפה מספר גבוה של חלזונות מהמין שלשולן משולש (Vermetus triquetru). מין זה הוא אחד משני המינים התורמים לבנייה הביוגנית של טבלאות הגידוד.
  • נצפו פרטים צעירים של הצדפה המהגרת בוצית פרעה, בעיקר בטבלאות הגידוד שבאזור החומות.
  • מבני הטבלה בטבלאות הגידוד הסמוכות לחומות העיר העתיקה השתמרו טוב יותר מטבלאות הגידוד שמצפון לאזור זה (ככל הנראה בגלל מגבלות גישה(.

טבלאות הגידוד הן בית גידול ייחודי בקנה מיד עולמי, והן בסכנת כליה. סיבה אחת לחוסר היציבות של בית גידול זה היא ירידה ניכרת, עד כדי חשד להכחדה, של החלזונות צינורירים (כגון שלשולן משולש), הנחשבים "מהנדסי סביבה" ואחראים לבנייה הביוגנית של מבנה הטבלאות.  היות שהסיבות להיעלמות החלזונות צינורירים אינן ברורות, חשוב מאוד לנקוט את עקרון הזהירות המונעת ולמזער את אפשרויות הפגיעה בבית הגידול הייחודי מפעילות אנושית.

קראו עוד על ממצאי הסקר בדוח המסכם.