🐴 בקשה לרכיבה על סוסים במרכז ובצפון הארץ

יש למלא את טופס הרישום הנ"ל ולהמתין לאישור המרחב האחראי. יש לקרוא בקפידה את הנחיות הרכיבה.