כל התוכן בקטגוריית אכיפה
הנחיות לבחינת מינים (עופות) חדשים ביבוא

19.11.2018

רשות הטבע והגנים פועלת מתוקף סמכותה ומתירה ייבוא של מיני חיות בר לארץ. התרת ייבוא של חיות בר לישראל מחייבת את רשות הטבע והגנים לנקוט בכל הצעדים המתבקשים על מנת למנוע פגיעה בחיות הבר הארצישראלית ולסכל כניסת מינים פולשים.

קראו על זה
קטגוריות:

הנחיות ליבוא דו-חיים והחזקתם במוסדות אקדמאים

19.11.2018

ע"פ חוק, יבוא והחזקה של דו-חיים מחייבים קבלת היתר מרשות הטבע והגנים. המסמך הנוכחי מפרט את התנאים בהם יותר יבוא והחזקה של דו חיים על ידי מוסדות אקדמאים. כן הוא מציג היבטים ועקרונות עבור שמירה על היגיינה ובטיחות ביולוגית במהלך החזקת דו-חיים בתנאי שבי.

קראו על זה
קטגוריות:


נתפסו פלסטינאים שעסקו בקטיף לא חוקי של אזוב מצוי

27.05.2018

פקחי רשות הטבע והגנים של מחוז מרכז תפסו במהלך השבת בשטח פתוח באזור צומת נחשון, שני פלסטינאים שעסקו בקטיף לא חוקי של הצמח אזוב מצוי (זעתר), המוגדר כערך טבע מוגן. בידי העבריינים נתפסו כ-150 קילו של אזוב מצוי בשווי עשרות אלפי שקלים

קראו על זה
קטגוריות: