כל התוכן בקטגוריית אכיפה

יבוא צמחי בר

בטרם הגשת בקשת יבוא לצמחים, יש לשלוח היתר יצוא ו/או כל מסמך רלוונטי אחר ממדינת היצוא לצמחים המבוקשים לדוא"ל:   עם קבלת המסמכים ואישורם העקרוני על-ידי מחלקת היתרים, ניתן יהיה להמשיך בהליך הגשת הבקשה כמפורט:

קראו על זה
קטגוריות: