כל התוכן בקטגוריית תכנון ופיתוחיש חדש תחת השמש – חידושים בחפירות גן לאומי מצדה

07.06.2018

סיפורנו מתחיל בשעות הבוקר המאוחרות של ה-29 בדצמבר 1924, כשטייס בריטי מטייסת 14 של חיל האוויר המלכותי המריא מן המנחת בעמאן, ירדן.

קראו על זה

מדיניות השימור והפיתוח ברשות הטבע והגנים

21.10.2017

רשות הטבע והגנים מנהלת את שטחי הגנים הלאומיים ושמורות הטבע בישראל. בכדי ליישם חלק גדול מתפקידיה על פי החוק, מחויבת רשות הטבע והגנים בגוף מקצועי שיעסוק בתחומי התכנון השימור והפיתוח של הגנים הלאומיים ושמורות הטבע

קראו על זה


רשימת נושאי תעודה המוכרים כמשמרי המורשת הבנויה

22.12.2014

במסגרת הכשרת משמרים הפיקו ביחד כול הגופים העוסקים בתחום שימור המורשת הבנוייה - תעודת משמר מוסמך. התעודה ניתנה למי שיש נסיון בתחום וסיים בהצלחה קורס שימור מעשי, כמו כן לכול המשמרים הוותיקים שענו לקול קורא בנושא.

קראו על זה
קטגוריות:מסדרון אקולוגי בין רמת צבאים לגלבוע

20.05.2013

מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות, השונות מסביבתן, אשר מחברת אזורים מנותקים, גדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית. המסדרון האקולוגי מחבר בין שמורות טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית, ומטרתו לאפשר מעבר מינים ביניהם.

קראו על זההקודם