נופי תרבות בישראל

21.10.2016

מסמך תכנוני שעניינו נופי תרבות הארץ

נופי תרבות בישראל

"נוף תרבות" מייצג את "היצירה המשולבת של אדם וטבע" – כך נקבע באמנה להגנת המורשת העולמית של אונסקו (1972). הספר "נופי תרבות בישראל" מהווה מסמך ראשוני בתחום.

החלק הראשון בספר מבהיר ומסביר את המושג "נופי תרבות" וכן מונחים חופפים ומשיקים נוספים. הוא סוקר את הגישות השונות לנושא בקרב חוקרים ומתכננים מתחומי דעת שונים בעולם, את שנעשה בתחום במחקר ובתכנון בישראל ומוסקות גם מסקנות בדבר מה שנדרש בעתיד.
חלקו השני והעיקרי "מתרגם" את ידיעת הארץ משפת המחקר וההדרכה לשפת התכנון, ומסמן את גבולותיהם של כמה מזירות ה"סיפורים" שהתרחשו בארץ. בכך מקווים המחברים להעשיר את התפיסה ואת דרך החשיבה של ציבור המתכננים ומקבלי ההחלטות, הקובעים כיצד תיראה הארץ בדורות הבאים.

יובל פלד, מנהל חטיבת התכנון והפיתוח ברשות הטבע והגנים ויו"ר צוות החשיבה לנופי תרבות של הוועד הישראלי לאונסק"ו: "אף על פי שבישראל קיים מסד נתונים מוצק של אתרי מורשת – בזכות היותה מוקד ועניין של המחקר הארכיאולוגי מאז המאה ה-19, ואף על פי ש"ידיעת הארץ" היא תחום נחקר ופופולרי מאוד בדורות האחרונים, לא תורגם עדיין הידע שהצטבר ליצירת כלים מעשיים להגנה על המגוון התרבותי. שמירת המורשת שבאה לידי ביטוי בנוף הפתוח – "נופי התרבות" – כמעט שלא קודמה עד כה בישראל. ספר זה, פרי עמל של שנות עבודה משותפות של אנשי רשות הטבע והגנים, הוועד הישראלי לאונסק"ו ומומחים רבים מהשורה הראשונה בישראל, אמור לשנות מצב זה ולהנחיל את המושג "נופי תרבות" גם בוועדות התכנון בישראל".
מנכ"ל רשות הטבע והגנים: "מדינת ישראל נתברכה בנופי תרבות רבים שלחלקם חשיבות אוניברסאלית והם ראויים משום כך להכרה עולמית, ולאחרים חשיבות ארצית או אזורית. כאן נוצרו היהדות והנצרות והתפתח האיסלם. כאן עברו צבאות העולם העתיק וכאן ערש החקלאות הקדומה ואתרי התיישבות מגוונים. כל אלו שזורים בנוף טבעי או חקלאי במפגש של בתי גידול המשתייכים לאזורים ביוגאוגרפיים שונים והנמצאים בגבול תפוצתם העולמי. אלו הם נכסי טבע ותרבות, ואלה השורשים והמקורות שעליהם נשענת תרבותנו כיום. הם המעצבים את הסביבה ומשפיעים על התחושות של תושבי הארץ והמבקרים בה. אני גאה שזכינו להוביל את עיצוב המסמך חשוב כל כך ומקווה שאכן יעשה בו שימוש רב בעתיד".