סכנה! צמח פולש ממין אמברוסיה מכונסת

04/07/2015

רשות הטבע והגנים, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, רשויות ניקוז ורשויות נחלים נערכו במשותף לבלימת המשך התפשטות הצמח אמברוזיה מכונסת המסב נזקים עצומים לטבע, לחקלאות ולאדם.

אמברוזיה  מכונסת - מין פולש, צילום רועי פדמרמן
אמברוזיה מכונסת - מין פולש, צילום רועי פדמרמן, אמברוזיה מכונסת - מין פולש, צילום רועי פדמרמן

אמברוסיה מכונסת היא עשב רב-שנתי שמקורו בדרום ארה"ב ובמקסיקו. הצמח הגיע לישראל במהלך שנות ה–90 והחל להתפשט לאורך נחל אלכסנדר, וממנו לפלוש לשטחים הפתוחים והחקלאיים הסמוכים.

באזורים שאליהם פלש יוצר הצמח משטחים צפופים של פרטים שגובהם עשוי להגיע עד 2.5 מטר, הגורמים לדחיקה של צמחים אחרים. כתוצאה מכך נגרמים נזקים אקולוגיים קשים לצמחייה הטבעית בגדות הנחלים ובשטחים הפתוחים. כמו כן גורמת האמברוזיה לנזקים באזורים חקלאיים שבהם שדות, פרדסים ומטעים, לתשתיות, לגינות נוי ואף גורמת לאלרגיות באדם.

כיום קיימים בישראל אלפי דונמים שנגועים באמברוזיה. הצמח ממשיך להתפשט בישראל באמצעות המים שבאפיקי הנחלים, באמצעות בעלי חיים וכלי עבודה הנושאים עליהם אדמה מאזורים נגועים. קצב התפשטות האמברוזיה המכונסת עולה על זה של כל צמח יבשתי פולש אחר המוכר בישראל

אנו קוראים לציבור לדווח על הימצאותו של הצמח.

מידע נוסף על הצמח אמברוזסיה מכונסת