צוות ארצי לטיפול במינים פולשים (אמברוסיה מכונסת)

23/05/2018

צוות זה הוקם ביחידה הסביבתית, בהמשך ליוזמה משותפת של המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים. הצוות מתרכז במין אמברוסיה מכונסת ופועל לריסון התפשטותו בשטחים טבעיים ופתוחים.

אמברוזיה  מכונסת - מין פולש, צילום רועי פדמרמן
אמברוזיה מכונסת - מין פולש, צילום רועי פדמרמן, אמברוזיה מכונסת - מין פולש, צילום רועי פדמרמן

בצוות 5 עובדים.  ב – 1 ביולי 2015, החל את עבודתו צוות ארצי חדש לטיפול במינים פולשים. הצוות עובד ע"פ פרוטוקול טיפול שהותאם לצמח זה ע"י ד"ר טוביה יעקובי וד"ר ז'אן מארק דופור-דרור המשמשים יועצים למיזם. פעולות הצוות מתואמות עם הגופים שהשטח המטופל נמצא באחריותם ועם גורמי שטח נוספים.

המימון לפעולת הצוות מגיע מתקציבי המשרד להגה"ס (אשכול משאבי טבע) ותקציב בתי גידול לחים ברט"ג. פעילות הצוות מתועדת, ממופה ומפורסמת בדוחות חודשיים ותקופתיים המופצים לכל הנוגעים בדבר. קמ"ט איכו"ס וחקלאות במנא"ז פועלים לקידום הטיפול בשטחי  B ביהודה ושומרון. קיים שת"פ עם איגודי ערים לאיכו"ס בהתיישבות הישראלית.  פעילות מתבצעת גם לסיוע לגורמי הגנת הצומח של הרש"פ, ובמסגרתה הכשרו כ – 20 נציגים ממשרד החקלאות הפלשתיני לטיפול במניעת המשך התפשטותו. במהלך 2017, טיפל הצוות בכ -325 מוקדים.