יחידה ארצית לטיפול במינים פולשים

23/06/2015

ביחידה הסביבתית של רשות הטבע והגנים קיימת יחידה ארצית לטיפול במינים פולשים כמיזם משותף עם המשרד להגנת הסביבה ובסיוע משרד החקלאות ותקציבי בתי גידול לחים.

אמברוסיה מכונסת
אמברוסיה מכונסת

התכנית המתוארת להלן יכולה להתבצע לאחר שבשלוש השנים האחרונות המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים וגורמים נוספים, ביצעו פעולות לריכוז המידע ולפיתוח תכנית לאומית לרבות פרוטוקולים לטיפול.

פעולות אלו מהוות את הבסיס להקמת הצוות, להכנת תכניות העבודה ולאפיון הטיפולים בצמח הפולש

אנו מקווים שהצלחת פעולות הצוות יקדמו טיפול גם במינים פולשים נוספים למען הטבע, הסביבה והשטחים הפתוחים בארץ.

תפקידי הצוות

  • איתור
  • טיפול
  • מעקב אחר תוצאות טיפול וצמצום למינימום ניכר של נוכחות המין הפולש אמברוסיה מכונסת

אמברוסיה מכונסת, הינה "ספינת הדגל" של המינים הפולשים. הצמח מהווה סיכון ממשי לסביבה, לחקלאות ולטבע, ומצליח להפר את שיווי המשקל הטבעי שבין צמחי הבר הטבעיים במקומות בהם התבסס .

עיקרי תכנית העבודה

פעולות

ביצוע פעולות לצמצום התפשטות המין אמברוסיה מכונסת. המטרה – מניעת התחדשות והתפשטות המין בשטח שטופל ומחוצה לו וצמצום מרבי של שטחים נגועים (מס' ושטח).

שיטה

העבודה תתבצע בשיטת "מבחוץ פנימה" (מהצפון, מהמזרח ומהדרום- לכיוון המרכז) .

מיפוי

תיעוד פעולות לבקרה , מעקב והצלחת הטיפול. ביצוע התאמה של אפליקציית ה"סייבר פקח" לצורכי הפרויקט.

שימוש ב GIS

להצגה אינטראקטיבית של כלל הידע והפעולות.

ידע

איסוף ידע לגבי הפצה והתפשטות בכל פלטפורמה אפשרית ( יישום אפליקציה).

מידע

איסוף מידע מהגופים השותפים, איסוף מידע מהציבור המתבצעים באמצעות אתר אינטרנט ייעודי מבוסס מפה

דגשים

  • כיום מוכרים כ – 1000 מוקדים. מתוכם כ-450 מחוץ לעמק חפר. הערכה גסה של שטח כלל המוקדים כ – 30,000 דונם.
  • עיקרי הנזק: חקלאות (מטעים, פרדסים, גד"ש), בתי גידול לחים (יצירת צימוח צפוף אשר דוחק מינים מקומיים ומשבית את תכונתם האקולוגיות), בריאות ( גורם לאלרגיות אצל בני האדם), תשתיות (השתלטות על צדי דרכים ותשתיות), גינות ופארקים.
  • כיוון שיש קושי רב להדביר את הצמח לאחר התבססותו (מין רב שנתי המתרבה גם באופן וגטטיבי) יש חשיבות עליונה למנוע התפשטותו.
  • דיווחים על מוקדים של אמברוסיה מכונסת ניתן לשלוח באמצעות הטופס המצורף כאן, או באמצאות הטופס הנמצא באתר המשרד להגנת הסביבה.

קישורים

אמברוסיה מכונסת באתר להגנת הסביבה

מצורף טופס דיווח על מוקד אמברוסיה מכונסת
את הטופס יש למלא ולשלוח לעומר קפילוטו – ראש צוות מינים פולשים ביחידה הסביבתית של רשות הטבע והגנים
במייל: omerk@npa.org.il

במידה והנכם סבורים כי המקום קשה לאיתור בשטח, תוכלו להתקשר לעומר קפילוטו לצורך הסבר

בטלפון: 050-5063085