עלייה לרגל להר גריזים

08/10/2014

'שבעת ימים תשבו בסוכות' מצווה התורה וכך אכן נוהגים השומרונים במהלך חג הסוכות

שומרונים בהר גריזים - חג סוכות
שומרונים בהר גריזים - חג סוכות, שומרונים בהר גריזים - חג סוכות

ביום הראשון של חג הסוכות השומרוני, לפנות בוקר, עורכים השומרונים את העלייה לרגל השלישית להר גריזים, ההר המקודש להם.

אודות השומרונים וחג הסוכות

מאחר שהשומרונים היו עם נרדף מאות בשנים, טקסיהם נערכו תמיד בשעות החשכה, שלא לעורר את חמת השכנים. השומרונים שומרים על מנהג זה עד היום. בשלוש לפנות בוקר מקובצים כל הגברים שבעדה בבית הכנסת לתפילה, לגופם טליתות לבנות (הנלבשות כבגד) ולראשם תרבושים אדומים או מצנפות לבנות (לכוהנים). הכול יושבים על הרצפה ומתפללים בניגונים המיוחדים להם.

כשמסתיימת התפילה קמים המתפללים ויוצאים בטור ארוך המתפתל בדרך האפלה העולה אל ההר. בראש צועד הכוהן-החזן, נושא ספר תורה עטוף בד צבעוני רקום. בעקבותיו כוהן צעיר הנושא את הדוכן שעליו מניחים את הספר, ואחריהם כל גברי העדה הולכים ושרים.
השומרונים מאמינים שהר גריזים הוא מקום התרחשותם של אירועים חשובים בתולדות עם ישראל (למשל: מקום המזבח שעליו נעקד יצחק), ומזכירים אותם בשבע תחנות שעל ההר. בכל תחנה עוצרים, הכוהן מניף את ספר התורה הכתוב בכתיב שומרוני, והכול מתפללים את התפילה בעברית השומרונית.

כשמגיעים לתחנה השביעית, היא 'גבעת עולם', שעליה, לפי המסורת השומרונית, ניצב המשכן, מתחילה לבצבץ השמש מבעד לקרעי הערפל המתפזר. כאן נאמרת התפילה הארוכה מכולן ואחריה מקיפים את הסלע שבע פעמים בתהלוכה אִטית, ברגליים יחפות. לבסוף מתקבצים כולם, מתחבקים ומתנשקים. אז גם מגיעות הנשים, נושאות סלים עם אוכל, והעלייה השלישית להר גריזים מסתיימת בפיקניק המוני על ההר.

הר גריזים

(ע"פ השומרונים "הרגריזים" ללא רווח) הינו המקום המקודש לקהילה השומרונית. פסגתו של ההר בגובה 886 מ' מעל פני הים והוא מתנשא לגובה של כ-450 מ' מעל סביבתו. הר גריזים הוא חלק מהרי שומרון. כמחצית מהקהילה השומורנית מתגוררת בשכונת "קריית לוזה" אשר על הר גריזים. היות והר גריזים הוא המקום המקודש לשומרונים ישנם טקסי דת המתקיימים על ההר ביניהם: טקס זבח הפסח המתקיים ברחבת הזבח שבשכונה השומרונית, העלייה לרגל בשלושת הרגלים (פסח, סוכות ושבועות) מתקיימת על הר גריזים. כמו כן הכהן הגדול מתגורר תמיד בהר גריזים ובית העלמין השומרוני נמצא בהר גריזים.

קטגוריות

גני שמורה קשורים