על שולחן התכנון - שמורות ימיות חדשות 

מאת: ניר אנגרט, אגף תכנון ארצי רט"ג 05/04/2022

 לא קלה היא דרכנו ובעיקר ארוכה. כל העדכונים החמים על המאמצים להקמת שמורות ימיות נוספות בישראל משולחנו של מנהל אגף תכנון רשות הטבע והגנים ניר אנגרט

בר שטרנבך 1
צילם בר שטרנבך

שמורת ים אבטח – בשעה טובה אושרה שמורת ים אבטח! השמורה הוגשה לועדות בשנת 2013! המתנו לעריכת מסמך מדיניות של מנהל התכנון, שרדנו 5 דיונים בולחו"ף(כולל ועדה ממיינת), דיונים בועדה המחוזית, החלטה להרחבת תחום התכנית והוספת שטחים מוטי דייג עם שוניות מלאכותיות, פעמים פרסום להתנגדויות ועוד.

שמורת ים פולג –רכס עמוק- לא אלאה אתכם בנפתולי עולם התכנון אבל אחרי שנדרשנו לפצל את התוכנית לשתי תכניות לפי גבולות הועדות המחוזיות התגלה קושי בקידום החלק הצפוני של התוכנית בשל חפיפה לשטח שמיעד בתכנית כשטח חיפוש לקווי גז. בתוך שמורה ניתן להעביר קווי גז אבל להיפך, כלומר שמורה בשטח חיפוש לקווי גז – זה לא עובד ולא הצלחנו להתקדם בשלב זה. החלק הדרומי של תכנית השמורה "נח" זה חודשים במשרדי הועדה המחוזית וממתין לדיון.

גן לאומי ימי קיסריה- הוחלט להפקיד את התכנית, צלחנו בהצלחה דיון בוועדה לשמירה על הסביבה החופית אולם זה מספר חודשים אנו לא מצליחים להתגבר על הנחיות טכניות שונות לביצוע הפקדה בפועל.

ברור לנו שלתפוס דייגים בלתי חוקיים באמצע הלילה בים סוער הרבה יותר מורכב ומסובך, בכל זאת בחרתי לשתף בקשיים בעולם התוכן שלנו. המנכ"ל היוצא שאול גולדשטין אמר לי פעם בצאתנו מישיבה במשרד רוה"מ על חוק אזורים ימיים- נכשלנו. מיהרתי לתקן אותו ואמרתי- לא נכשלנו, לא הצלחנו בינתיים. אז אנחנו לא הולכים לשום מקום ונמשיך עד שנצליח לקדם את השמורות והגנים.

גן לאומי ימי בית ינאי– במסגרת איסוף מידע לתכנון הגן מבוצע סקר משתמשים. צילום: בר שטרנבך במסגרת פרויקט משותף עם החברה להגנת הטבע

בסקר נצפו גם שימושים שאינם עולים בקנה אחד עם מטרות וערכי גן לאומי או שמהווים סכנה בטיחותית למשתמשים אחרים. אל דאגה, התכנון יסדר הכל.