שילוב ושוויון ברשות הטבע והגנים

24.10.2018

רשות הטבע והגנים פועלת להטמעה מעמיקה של ערכי השילוב והשוויון של אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בכלל, ואנשים עם מוגבלות בפרט

סיור מונגש בגן לאומי קומראן

להלן דוגמאות לפעולות שמקיימת הרשות:

  • פועלים, עפ"י חוק, למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות ככל שישנם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. נושא זה מודגש בכל המכרזים המתפרסמים לגיוס כוח אדם.
  • הרשות קלטה לשורותיה עובדים עם מוגבלויות, ובכללם בני נוער בחופשות הקיץ, ונערכת להמשך לקליטות נוספות ברמה הארצית.
  • הרשות משתתפת באופן פעיל בדיוני מליאה בכנסת ישראל בפאנל מעסיקים לעידוד גיוס בני נוער עם מוגבלויות ומברכת על שילובם כעובדים מן השורה.
  • הרשות מפעילה פרויקט משותף לסריקת מסמכים עם חברת "המשקם", המעסיקה אנשים עם מוגבלות ובכך מעודדת העסקה עקיפה לפרויקטים ארוכי טווח.
  • אתרי רשות הטבע והגנים ומשרדי הרשות מונגשים לשירות הציבור הרחב כנדרש בחוק הנגישות. כמו כן הרשות כבר הנגישה מסלולי טיול רבים ושוקדת כל העת להנגיש מסלולי טיול נוספים לרווחת אנשים עם מוגבלות.
  • הרשות פועלת להעלאת המודעות לשילוב עובדים עם מוגבלות בקרב המנהלים והעובדים.
  •  הרשות פועלת להתאמת סביבת העבודה של עובדים עם מוגבלויות, כנידרש בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על מנת לאפשר להם סביבת עבודה מונגשת ומתאימה אשר תאפשר להם להשתלב ולבטא את היכולת התעסוקתית שלהם.

את הפעילות מרכזת ומובילה מנהלת חטיבת משאבי אנוש, גב' מירב בניסטי, אשר אמונה על הנושא ומשקיעה מזמנה ומרצה לקידום ופיתוח השילוב ברמה הארצית.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירות חטיבת משא"ן
בטלפון קווי 02-5014806 או באמצעות הדוא"ל meravb@npa.org.il

תגיות

דפים קשורים