שמורות הטבע והגנים הלאומיים סגורים לקהל בשל סגר הקורונה

21.01.2021

שמורות הטבע והגנים הלאומיים סגורים לקליטת קהל החל מיום ב' 28 בדצמבר 2020, בשל סגר הקורונה שאושר בממשלה.

מגן לאומי חוף השרון ביום סגריר ובאהבה - נר הלילה, עננים, ים, ומצוקי כורכר - איל מיטרני מגן לאומי חוף השרון ביום סגריר ובאהבה - נר הלילה, עננים, ים, ומצוקי כורכר - איל מיטרני

אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות ולדאוג לבריאותו. בשאלות ניתן לפנות למוקד רשות הטבע והגנים (3639*) שימשיך לפעול במתכונת של 24/7 גם במהלך תקופת הסגר.

סגירת הגנים הלאומיים ושמורות הטבע תהיה תקפה עד 31.1.21 בהתאם להנחיות הסגר ו/או עד להודעה חדשה.

רשות הטבע והגנים תמשיך לפעול למען שמירת הטבע, חיות הבר, הצומח, הנוף והמורשת בשמורות הטבע והגנים הלאומיים תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות.

אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות ולדאוג לבריאותו. בשאלות ניתן לפנות למוקד רשות הטבע והגנים (3639*) שימשיך לפעול במתכונת של 24/7 גם במהלך תקופת הסגר.

קטגוריות