עדכון מהמשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים - תעלת ים המלח באזור מניפת צאלים

19/06/2022

כי"ל עדכנה את המשרד להגנת הסביבה ואת רשות הטבע והגנים לפני שעה קלה שהיא מחדשת את ההזרמה בתעלת ים המלח באזור מניפת צאלים. חידוש ההזרמה לא בוצע בתיאום אף אחד מהגופים.

אירוע דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
אירוע דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים

לקראת סוף החודש יקיים מנהל מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה שימוע לכי"ל בגין חשד להפרת חוק המים והוראות החוק לשמירת הניקיון.

אף שההזרמה עצמה אינה טעונת היתר כלשהו מהמשרד להגנת הסביבה או מרשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים סבורים כי היה מצופה מכי"ל לתאם עם הרשויות באופן מסודר תוכנית פעולה למניעת הנזק; להתחיל ליישם את התוכנית ורק לאחר מכן לחדש את ההזרמה בתעלה. בפועל כי"ל החלה ההזרמה בתעלה טרם התיאום עם הרשויות וקבלת הסכמה להפעלת התוכנית המוצעת.

למידע נוסף >>