מערכת חדשה תנסה למזער מעופות דורסים להיפגע מטורבינות רוח

02/07/2023

מערכת חדשה שפיתחה רשות הטבע והגנים תוכל להתריע על כך שעוף דורס ממושדר נמצא בקרבת טורבינת רוח, מה שיאפשר למפעילים שלהן להיערך ולהקטין את הנזק שנגרם לעופות דורסים מהטורבינות

נשר בתעופה, צילום מידד גורן
נשר בתעופה, מידד גורן

טורבינות הרוח, שהגיעו לאחרונה לכותרות, מהוות לגורם סיכון עבור עופות. סיכון זה הוביל את רשות הטבע והגנים להתנגד למספר חוות ליצור אנרגיית רוח מטורבינות גבוהות שתוכננו במרחבי התעופה והמחייה של עופות דורסים שבסכנת הכחדה כמו הנשר, הרחם והעיט הניצי.

משאושרו התוכניות על ידי מנהל התכנון וחוות הטורבינות הוקמו, רשות הטבע והגנים (רט"ג) פועלת להשתמש במערכת ההתראות שפותחה עבור התראה למפעילי חוות הרוח על קרבת עופות הנושאים משדרי GPS ללהבי הטורבינות (יש כיום כ-450 עופות דורסים שמושדרו בישראל, נ"פ).
רט"ג פיתחה הגדרות ואלגוריתם הבודק את נתוני ה-GPS מהמשדרים, וכשאלו מזוהים בטווח של עד שני ק"מ מהטורבינות – נשלחת התראה לקבוצת טלגרם שבה חברים אנשים ברשות. בעתיד יצורפו לקבוצה מפעילי הטורבינות מרגע שיקבלו היתר להפעלתן. ההודעה כוללת מידע על מי הפרט, מין העוף, שעה ומיקום על מפה בלחיצה על הקישור בהודעה.

מבנה מערכת ההתרעות שתנסה למזער מעופות דורסים להיפגע מטורבינות
מבנה מערכת ההתרעות שתנסה למזער מעופות דורסים להיפגע מטורבינות רוח

המעקב אחר מיני עופות דורסים בסיכון (נשרים, רחמים, עיטמים לבני-זנב, עיטי שמש, עיטים ניציים, חיוויאים ועקבים עיטיים) נבדק בינתיים בחוות הטורבינות "רוח בראשית" שבסמוך לתל פארס שבגולן, שם חברת "אנלייט" תחל להפעיל בקרוב 39 טורבינות, המתנשאות לגובה של כ-180 מטרים.

מסלול של רחם ממושדר
מסלול של רחם ממושדר

עד כה, המערכת נמצאת בהרצה של כשלושה שבועות. היא נמצאה כיעילה ופועלים לשיפורה. גם משדרי ה-GPS נבחנו בדיוקם בעת השידור בשטח החוות ונמצא דיוק ברמה של מטרים בודדים הן בגובה והן במיקום המרחבי של המשדר. הבדיקות כללו הטסת המשדרים על גבי רבי-להב (רחפנים) בגובה הטורבינות באזור הגולן והשוואת מדי מדידה שונים: על פי GPS המשדר, מד גובה ברומטרי שבמשדר, מדידות הגובה של רב הלהב (GPS וברומטר). המיקום הושווה למיקום על גבי מפה, למיקום מה-GPS בטלפון הסלולרי, לזה של המשדר ולזה של רב-הלהב ונמצא בדיוק של פחות מ-5 מ' ולרוב ברמה של 1.5 מ'.

הציפייה של רשות הטבע והגנים היא שמפעילי חוות הרוח, שמפעילים מערכת לזיהוי עופות הכוללת מכ"ם ותצפיתנים, יאתרו ויעקבו אחר העופות הממושדרים מרגע שיתקרבו לטורבינות ובמידת הצורך ישביתו את הטורבינות אליהם העוף התקרב ונמצא בסיכון לפגיעה. כך גם תמנע הפגיעה וגם זמן ההשבתה אמור להיות מזערי.

המטרה הראשונית של הצמדת משדרי GPS לעופות הדורסים הייתה לאתר את תחומי החיים והתנועה של העופות, ובכך לזהות אזורי מחייה חשובים, איומים ואף פגיעה בזמן הקרוב לאמת, בעיקר אירועי הרעלה ומאפשרים לעוקבים למנוע אותה. כמו כן, נתוני המשדרים משמשים למיפוי אזורי רגישות להתחשמלות, התנגשות בתשתיות ואיומים נוספים בישראל ואף מחוץ לגבולות הארץ באזורים בהם זוהתה פגיעה.

משקל המשדרים הוא 50-10 גרם, והם מותאמים לגודל העוף ומוצמדים להם ע"י רתמות מיוחדות. המשדרים נטענים סולארית ולפיכך יש ניהול של מצב האנרגיה שלהם. לשידור הנתונים עלות אנרגטית גבוהה ביותר ולכן מספר השידורים היומי מוגבל. הנתונים הם אינם באמת בזמן אמיתי (בתדירות של כל שעה עד שלוש שעות), וזו המגבלה של המערכת.

אוהד הצופה, אקולוג ציפורים ברשות הטבע והגנים, ציין כי "למזלם של חלק מהעופות הדורסים בגולן ובמיוחד אלו שבסכנת הכחדה בישראל, רשות הטבע והגנים וחוקרים אחדים, מבצעים אחריהם מעקב טלמטרי באמצעות משדרי GPS. רשות הטבע והגנים רתמה את מערכת ההתראות שפיתחה לצורך מעקב למניעת הרעלות, כדי שתתריע למפעילי חוות הרוח שליד תל פארס, "רוח בראשית", על קרבה של עופות אלו לטורבינות כדי שיעקבו אחרי תנועתם במרחב החווה. אנו מקווים לשפר בכך את ההגנה על עופות אלו מפני פגיעה מהטורבינות. אבל חשוב לזכור שללא הפעלה מלאה ואחראית של משטר ההפעלה עליו מחויבת חברת אנלייט, גם מערכת מיוחדת זו, לא תמנע את הפגיעה הקטלנית במינים שכבר כעת נמצאים בסכנה הכחדה חמורה".