מפות רגישות למיקום טורבינות רוח על בסיס תפוצה של עופות ועטלפים המוגדרים בסיכון

מאת: דותן רותם - מנהל אגף סביבה ברשות הטבע והגנים 03/12/2018

מפות הרגישות של העטלפים מתבססות על מודלים של תפוצה מרחבית ואילו מפת העופות מבוססת על תצפיות ישירות במינים שנבחרו. בשני המקרים המפות נערכו למינים המוגדרים בסיכון כלשהו על בסיס הספר האדום של החולייתנים בישראל.

מפת רגישות-טורבינות.jpg
מפת רגישות-טורבינות.jpg, שקלול שלושת המפות יחד - מינים, מושבות ומים

בנוסף נערכו חישובים והערכת ערכי סף לפגיעה במינים אלו. המשמעות היא שישנם מינים שבגין היותם נדירים לא נוכל לסבול פגיעה בהם. ערכי הסף מגדירים את מספר הפרטים מכל מין ש"מותר" שיפגעו מטורבינה בשנה. מעבר למספר זה יש לנקוט פעולות למניעת הפגיעה הבאה.

להורדת המפות והמסמך המלווה – הקישו כאן