ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את מרכז חינוך והסברה גולן

ההסטוריה, המורשת, הטבע


מרכז החינוך וההסברה גולן של רשות הטבע והגנים נמצא במושב אניעם, דרומית-מזרחית לקצרין. הפעילויות המוצעות במרכז מתבצעות באזורים הגולן, החרמון וארץ פלגי המים וסביב יישובי צפון עמק החולה.

הקדמה

חלקת ארץ זו שופעת ממצאים ארכיאולוגיים מתרבויות שונות שחיו באזור, מעיינות, נחלים ומפלים מוצלים בעצי דולב, נקודות תצפית על הכנרת ועל הרי הגליל ושרידים מרתקים של פעילות געשית.
הפעילויות מבוססות על הקשר בין האדם לטבע, ומועברות בצורה אינטראקטיבית כדי להטמיע את המודעות לשמירה על הסביבה ולעודד את המודרכים למעורבות אקטיבית. צוות מדריכים מקצועי מעביר פעילויות חווייתיות, הכוללות הדרכה, יצירה ומשחק, ומותאמות לקהלים שונים – תלמידים, משפחות ומורים המגיעים להשתלמויות.

ABC4354FTydfytd^%$

חדשות

מסלולי טיול בשמורה

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X