ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
שמורת ים איי דור ומעגן מיכאל. צילום: ברק עזריאלי.

שמורת איי דור–מעגן מיכאל


איונים המוקפים שוניות סלע משמשים אתרי קינון

צילום: ברק עזריאלי
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את שמורת איי דור–מעגן מיכאל

שמורת איי דור–מעגן מיכאל חובקת את האיים הקטנים מול מושב דור וקיבוץ מעגן מיכאל. איונים אלה הם למעשה פסגותיו של רכס כורכר שהציף הים. הם משמשים אתרי קינון לעופות מים ומוקפים טבלאות גידוד.

שמורות הטבע הימיות של ישראל >>

 

תיאור השמורה:

שמורת איי דור-מעגן מיכאל מגינה על קבוצת איים קטנים מול מושב דור וקיבוץ מעגן מיכאל. האיונים הם חלק מרכס כורכר חופי שהוצף, וכעת רק פסגותיו הגבוהות נותרו מעל פני המים כאיים מבודדים במרחק מאות מטרים מקו החוף.

האיים הגדולים הנכללים בשמורה הם:

  • אי היונים – האי המרכזי והגדול שמול מעגן מיכאל.
  • האי חופמי – הגדול בקבוצת האיים מול חוף דור.

מרכז האיים הוא בית גידול חולי, בעוד שבהיקף האיים משתרע בית גידול סלעי הנושק אל המים ומושפע מרסס הגלים ומהגאות והשפל.

האיונים מוקפים בטבלאות גידוד המשמשות מצע נח להתיישבות של חלזונות ישיבים ממשפחת הצינוריריים, כדוגמאת הצינוריר הבונה והשלשולן המשולש.

האיים משמשים אתר קינון חשוב לעופות מים, בהם שחפית ים ושחף צהוב-רגל.

מסביב לאיים מתוכננת שמורה ימית מוצעת שמורת חוף וים מעגן מיכאל. מטרתה של השמורה המוצעת היא להרחיב את ההגנה כך שתכלול את בית הגידול של רכס הכורכר הימי הרדוד, ולא רק את שיאיו הבולטים כאיונים מעל פני המים.

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$