ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

שמורת טבע פארק הירדן


גשר הדודות בפארק הירדן, צילום: נעם רווח, פקח אזורי
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את שמורת טבע פארק הירדן

שמורת הטבע מהווה מסדרון אקולוגי ארצי חשוב. היא משתרעת בקטע היחיד בו הירדן נשאר באופיו ובנופו הטבעי. לקטע זה חשיבות ערכית, לאומית ובינלאומית, בשל ערכו של הירדן בהיסטוריה ובמסורת עמים.

שמורת טבע פתוחה, ללא תשלום דמי כניסה.

ABC4354FTydfytd^%$

שמורת טבע פארק הירדן

שעות פתיחה

אתר פתוח ללא הגבלה – הביקור בשעות החשיכה אסור

  • השמורה פתוחה לקהל ללא תשלום דמי כניסה.
  • עד להסדרת השמורה ואישור תוכנית הטיילות, החוקים החלים על השמורה הם כמו החוקים בכל השמורות:
    איסור שהייה בלילה , איסור הדלקת אש, איסור פגיעה בחי בצומח ובדומם
לאינסטגרם של רשות הטבע והגנים
ללא דמי כניסה

דמי כניסה- הכניסה ללא תשלום


כניסת כלבים אסורה

כניסת כלבים  אסורה


לפעילויות בשמורת טבע פארק הירדן
איך להגיע?

מצד עתרת, כרכום, גשר הדודות, גשר אריק

 

 

כתבו בוויז:
ABC4354FTydfytd^%$

כתבות ועדכונים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$