הנחיות ליבוא ויצואהנחיות ליבוא דו-חיים והחזקתם במוסדות אקדמאים

19.11.2018

ע"פ חוק, יבוא והחזקה של דו-חיים מחייבים קבלת היתר מרשות הטבע והגנים. המסמך הנוכחי מפרט את התנאים בהם יותר יבוא והחזקה של דו חיים על ידי מוסדות אקדמאים. כן הוא מציג היבטים ועקרונות עבור שמירה על היגיינה ובטיחות ביולוגית במהלך החזקת דו-חיים בתנאי שבי.

קראו על זה
קטגוריות:

קטגוריות