טורבינות רוח


אנרגיה ללא מעוף

01.06.2021

מדינת ישראל מקדמת שימוש באנרגיה שמקורה ברוח במטרה להפחית פליטות מזהמים. ואולם, לאור הפגיעה הקשה של טורבינות הרוח בבעלי הכנף, מובילה רשות הטבע והגנים עם גופים נוספים תהליך תכנוני, שמבוסס על איסוף נתונים מדעיים ויקבע מיקומים מועדפים לחוות הטורבינות לשם מזעור הפגיעה בעולם החי.

קראו על זה

מפות רגישות למיקום טורבינות רוח על בסיס תפוצה של עופות ועטלפים המוגדרים בסיכון

03.12.2018

מפות הרגישות של העטלפים מתבססות על מודלים של תפוצה מרחבית ואילו מפת העופות מבוססת על תצפיות ישירות במינים שנבחרו. בשני המקרים המפות נערכו למינים המוגדרים בסיכון כלשהו על בסיס הספר האדום של החולייתנים בישראל.

קראו על זה


חוות טורבינות הרוח בתל פארס – מכת מוות לאוכלוסיות הנשרים בגולן

27.11.2017

כן לאנרגיה מתחדשת | לא לפגיעה בטבע ובנוף בגולן יש לעשות הכול כדי שהנשרים, הרחמים ובעלי כנף אחרים, חלקם בסכנת הכחדה, לא ייעלמו מנופי רמת הגולן ומשאר חלקי הארץ.

קראו על זה

השפעת הקמת טורבינות רוח על הטבע בישראל

29.12.2013

רשות הטבע והגנים תומכת בייצור אנרגיה מתחדשת בישראל באמצעות הקמת טורבינות רוח ליצירת חשמל. הרשות עומדת על כך שקביעת האתרים בהם יוקמו הטורבינות תתבסס על בחינת התועלת האנרגטית מכל אחד מהם ועל רמת הסיכון שלו לפגיעה בערכי טבע נוף ומורשת

קראו על זה
קטגוריות: