אחזקת חיות בר בישראל

09/09/2019

חיות הבר וערכי טבע רבים מוגנים בישראל, ולכן אחזקתם מצריכה היתר מטעם רשות הטבע והגנים האמונה על חוק הגנת חיית הבר וחוק גנים לאומיים ושמורות טבע.

תוכי בשם טוקן
תוכי בשם טוקן, טוקן

החזקת חיות בר וערכי טבע לגידול כתחביב ולסחר מקרבת את בעלי החיים אל האדם ויש בה כדי לתרום להעלאת מודעות הציבור לשמירת טבע ולמניעת פגיעה בחיות בר, אולם- לא כל ערך טבע ומין של חיית בר מתאים להחזקה בידי כל אדם ובכל מתקן, לכן מסווגת רשות הטבע והגנים קבוצות של מיני חיות בר וערכי טבע ומתקני החזקה, וקובעת אלו מינים אפשר להחזיק בכל מתקן ובאלו תנאים. את הסיווג של המתקנים, הנחיות ומידע נוסף ניתן למצוא במדיניות ההחזקה של חיות בר.

מידע נוסף על היתרי החזקה ניתן למצוא בין השאלות הנפוצות והתשובות להן המפורטות כאן ובאם ישנה שאלה נוספת ניתן לפנות דרך כתובת הדוא"ל: wildlife@npa.org.il או בטל' 3639*

חשוב לדעת:

על הפורטל ניתן להגיש בקשות להיתר עבור החזקה או סחר בתהליך בו תתבקשו להזין מספר פרטים על המערכת ובסיומו בקשתכם תישלח לבדיקה והיתר מתאים יישלח בדוא"ל.

  • בקשה להיתר העברה של חיית בר או ערך טבע מוגן, לא ניתן להגיש דרך הפורטל, אלא לשלוח טופס בקשה ייעודי עם כל הפרטים המלאים לדוא"ל: wildlife@npa.org.il את הטופס ניתן להוריד כאן
  • היתרים להחזקה ולסחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים נדרשים גם בעבור בעלי חיים וגם בעבור פגר וחלקים ממנו כולל מוצרים מעובדים, כגון: פוחלצים, פסלי שנהב, פרוות, תכשיטים וכד'.
  • תוקפו של היתר להחזקה או סחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים יהיה עד תחילת שנה קלנדרית בלבד (כלומר יסתיים מידי כל תחילת שנה לועזית הבאה- עד ינואר), למעט מקרים חריגים. יש לחדש את תוקפו של ההיתר מידי דצמבר לכל היותר בכל שנה לועזית ולא לאחר מכן שכן הדבר עלול לגרור קנסות ואף העמדה לדין.

הערות:

  • ההגדרה החוקית והקובעת של חיית בר בישראל נמצאת בחוק להגנת חיית הבר התשט"ו-1955, הגדרה לערך טבע נמצאת חוק גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998. הרחבה לגבי הגדרות אלו ניתן למצוא תחת השאלות והתשובות בדף זה.
  • מידי שנה מופק "היתר כללי להחזקה של חיות בר וערכי טבע מוגנים"   ובו מפורטים מינים שונים של בעלי חיים אותם ניתן להחזיק לטובת גידול פרטי בלבד- בלא צורך בהיתר נוסף מטעם רשות הטבע ( כלומר לא כולל בפינת חי או לטובת הדרכה, סחר ו\או כל היתר עבור מוסד אחר שאינו מגדל פרטי- שם כן נדרש היתר החזקה).
  • עבור הפקת היתר להחזקת חיות בר יש לשלם אגרה. את האגרה ניתן ומומלץ לשלם בכרטיס אשראי בצורה מקוונת. דרישת התשלום (באשראי על ידי קישור שיישלח בדוא"ל או בשובר שישלח בדואר ישראל) תישלח לאחר בדיקת הבקשה שהוגשה על פורטל ההיתרים, בשלב הגשת הבקשה תתבקשו לציין אמצעי תשלום מועדף (גם אם בסוף התהליך ייקבע כי לא נדרש תשלום). על פי הנחיות החוק תשלום האגרה יהיה רק עבור היתר בו יאושרו מעל 4 פרטים של חיות בר מוגנות. נדגיש כי גם החזקה של 4 פרטים או פחות מחויבת להיעשות תחת היתר, אולם לא תידרש אגרה בעבור הפקתו. יישובים בתחומי יו"ש פטורים מתשלום אגרה. מוסדות מחקר המוכרים על ידי המל"ג פטורים מתשלום אגרת היתר החזקה.

למידע נוסף >>