מערך שיעור בנושא טבעי בחוף

מאת: אורי ארליך - מנהל אגף חינוך ברשות הטבע והגנים 19/09/2022

מערך השיעור והסרטונים הנלווים אליו מזמנים לתלמידים חשיפה והיכרות עם החוף והים כסביבה טבעית ומרתקת, מקנים הרגלי התנהגות מקיימים בטבע, שתורמים גם בשמירה על הסביבה החופית והימית, ומעבירים את המסר שאפשר ליהנות בחוף וגם לשמור על ערכי הטבע שבו. כל אחד מאתנו יכול להשפיע, זה בידיים שלנו.

טבעי בחוף - עדי אשכנזי
טבעי בחוף - עדי אשכנזי, טבעי בחוף - צילום עדי אשכנזי