תחום סקרים ומחקרים הידרולוגיים

17.05.2018

תחום סקרים ומחקרים תורם ליכולות התיעוד, עיבוד הנתונים, ההצגה הגרפית והממוחשבת של דוחות הצוותים האחרים ביחידה הסביבתית ונתרם מיכולות ופעולות פקחי הצוותים האחרים ביחידה. עבודות ופרסומים של הצוות זוכים לשבחים ולהערכה רבה מצד גורמי המקצוע בגופים שלעיל.

הצוות מונה שלשה עובדים קבועים. עיקר פעילות הצוות הוא ביצוע סקרים סביבתיים בנושאים הבאים:  שימוש וניצול מי קולחים וכימות תרומת מלחים ומזהמים אחרים לקרקע (עבור רשות המים), סקרים סביבתיים לאפיון סיכונים לקידוחי הפקת מי תהום ותשתיות הולכה (עבור חברת מקורות), התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור (עבור מועצה תעשייתית נאות חובב), ניטור השפעות תחנת כוח פנים ארצית חגית (עבור חברת החשמל), ניטור נחלי יהודה ושומרון (עבור המשרד להגה"ס וקמ"ט איכו"ס במנא"ז), סקר מאגרי קולחים ארצי (השתנות איכות המים על רקע כניסת מים מותפלים), ניהול ועדכון מאגר מידע אודות איכויות וכמויות מים במתקני טיהור שפכים ומאגרי קולחים.

שיתוף פעולה:

רשות המים, השירות ההידרולוגי, חברת חשמל, המשרד להגה"ס, מועצה תעשייתית נאות חובב, המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, רט"ג, מקורות ועוד.

מטרה: ביצוע סקרים סביבתיים לאיתור השפעות של תשתיות טיפול, איגום  והולכה של שפכים וקולחים על הסביבה ולאיתור מזהמים פוטנציאליים למקורות ומתקנים של מי שתייה. כתיבת המלצות והנחיות לטיפול במזהמים.

ביצוע:

  • סקר קולחים ארצי עבור רשות המים (דו שנתי).
  • סקרי סיכונים לקידוחי הפקה ולתשתיות הולכה של מי שתיה.
  • סקר התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור. מבוצע עבור מועצה תעשייתית נאות חובב (שנתי).
  • ניטור השפעות תחנת הכוח חגית על שמורת טבע נחל תות. מבוצע עבור חברת החשמל (שנתי).
  • סקרי מעיינות.
  • ניטור מעיינות כוכב הירדן. מבוצע עבור חב' כוכב- אנרגיה שאובה.
  • עומסי מזהמים בנחלי יהודה ושומרון. מבוצע עבור השרות ההידרולוגי (שנתי).
  • ניטור נחלי יהודה ושומרון עבור המנהל האזרחי (דו שנתי).
  • סקר השתנות איכויות קולחים במאגרי קולחים המיועדים להשקיה (דו שנתי).

פרסום:

הסקרים מפורסמים  באתרי האינטרנט של הגופים המזמינים.