ABC4354FTydfytd^%$

מאת: אגף ההסברה של רשות הטבע והגנים
איורים: טוביה קורץ

טבע ממרחק בטוח 

תצפיות וסקרים בשנים האחרונות בשטחים הפתוחים סביב היישובים הראו שיש בהם מגוון רחב של חיות בר. בין היונקים בולטים המינים הבאים: גירית מצויה, דרבן, חזיר בר, חתול ביצות, נמייה מצויה, צבי ארץ ישראלי, קיפוד מצוי, שועל מצוי, שפן סלע ותן זהוב. חלק מחיות הבר נכנסות ליישובים מפני שקל יותר להשיג בה מזון, מים ומחסה. תופעה זו נצפית כמעט בכל מקומות היישוב ברחבי הארץ. חיות בר ממינים מסוימים כבר התרגלו לקרבת האדם והפסיקו לפחד ממנו, והן מתועדות בתדירות הולכת וגדלה בקרבת יישובים ובתוכם. קרבה של חיות בר לאדם אינה רצויה והיא אף מזיקה להן ולנו. מלבד חשש ואי־נוחות במפגש עימן, מינים מסוימים עשויים לגרום גם למפגעים ולמטרדים.

חשוב לזכור שהרחקת חיות בר ממקומות יישוב מבלי לטפל בגורמי משיכתן אליהם אינה יעילה. ללא שיתוף פעולה של כולנו לא נצליח לצמצם את התופעה.

תשובות לשאלות נפוצות

האם מותר לפגוע בחיות בר?

בישראל חיות הבר מוגנות בחוק ואסור באיסור חמור לצוד, לפגוע או ללכוד אותן. רשות הטבע והגנים מופקדת על שלומן של חיות הבר מתוקף החוק בישראל.

בואו נכיר את חיות הבר שנוטות לחפש מזון ומסתור בישובים שלנו
איך ניתן להפחית את גורמי המשיכה של חיות הבר לישובים

ביחד ניתן להפחית את גורמי המשיכה של חיות הבר ליישובים:

  • מקפידים על סגירת פחי האשפה.
  • לא משליכים ולא משאירים פסולת ושאריות מזון בשטחים הפרטיים והציבוריים.
  • לא משאירים בחצרות מזון זמין של חיות בית (כלבים וחתולים).
  • מונעים נזילות וטפטוף של מים מברזים וצנרת בחצרות ובגנים ציבוריים.
  • אוספים את הפירות שנופלים מעצי הפרי בחצרות ובגנים.
  • משקים גינות פרטיות וציבוריות רק בשעות הבוקר ומונעים השקיה עודפת.
  • מוודאים שמבני הציבור והמקלטים סגורים.
  • מסדירים גידור מתאים לגינות קהילתיות וגינות ירק פרטיות.
במקרה של מטרדי חיות בר, למי מדווחים?

מוקד העיר או מוקד המועצה. המוקדים יטפלו ויעדכנו את פקחי רשות הטבע והגנים

מה הקשר בין האכלה לא נכונה של חתולי רחוב לכניסה של חיות בר ליישובים?

שאריות המזון והמים של חתולי הרחוב מושכים ליישובים חיות בר.

חתולי רחוב מאכילים נכון ובאחריות:

מניחים את האוכל בקערית, נשארים עד סוף ההאכלה, אוספים את הקעריות ואת השאריות וזורקים לפח.

מוודאים שהשטח נישאר נקי!

מאכילים באחריות ומשאירים את היישוב נקי ואת חיות הבר בטבע  – זה תלוי בכולנו!

 

מעבירים את זה הלאה – חומרי חינוך והסברה
  • חומרי הוראה – מורות ומורים לשימושכם.  התלמידים יתוודעו לגורמי המשיכה ולסיבות לכניסת חיות בר ליישובים, ילמדו על ההשפעות של התופעה על האדם ועל הטבע ויכירו את הפתרונות ואופני ההתנהגות לצמצומה באופן משמעותי, תוך הדגשת תרומתם הפוטנציאלית האישית להצלחה באתגר זה.

ABC4354FTydfytd^%$

לכל החדשות על טבע ממרחק בטוח: מצמצמים כניסת חיות בר ליישובים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$