למען נוף בראשית

29/01/2023

במשימה משותפת של חברת חשמל ורשות הטבע והגנים במכתש רמון, החלו העבודות להמשך הטמנת קו מתח עליון עילי לתת-קרקעי הכולל פירוק והורדת עמודי החשמל, למען הטבע, הנוף והסביבה.

בתמונה: הורדת עמוד מתח עליון במכתש לטובת הטמנת הקו בקרקע. צילום יוסי וייס, חברת החשמל
בתמונה: הורדת עמוד מתח עליון במכתש לטובת הטמנת הקו בקרקע. צילום יוסי וייס, חברת החשמל

מדובר על 2.8 ק"מ האחרונים מהמקטע העילי שרובו הישן הוחלף כבר בקו חדש שהוטמן בקרקע.
ברשות הטבע והגנים, שפעלה רבות למען שימור הטבע והנוף הייחודי של מכתש רמון, מברכים על קידום הנושא כפי שנקבע בהוראות התכנית להחלפת קו החשמל העילי בקו

חברת החשמל בתיאום עם רשות הטבע והגנים, החלה הבוקר בישורת האחרונה של העבודות להטמנת קו המתח העליון הישן ממצפה רמון לפארן, שחלקו ממוקם במכתש רמון.
לקו חשיבות אסטרטגית בהולכת חשמל לדרום הארץ עד אילת, וכן, לקליטת אנרגיות מתחדשות. עבודות ההטמנה שבוצעו עד כה בהנחיה מקצועית של רשות הטבע והגנים, נעשו בצורה מוקפדת, תוך שיקום סביבתי, עד שקשה להבחין כלל שנעשו שם עבודות להנחת הקו התת-קרקעי.

העבודות במקטע שהחל היום כוללות פירוק 13 עמודים לאורך 2.8 ק"מ שהצפי לסיום הפרויקט הוא יוני 2024. עם תום עבודות ההטמנה, יפורק הקו העילי כשכל שטחי העבודות שיידרשו עבור הטמנת הקו ופירוק הקו העילי ישוקמו. הפירוק והשיקום הנופי של הקו העילי יושלם תוך שנה מהפעלת הקו החדש. כחלק משמעותי בפרויקט, ניתנו הנחיות נופיות לעבודות הנדרשות להטמנת הקו במכתש, לצורך מזעור הפגיעה בטבע ובנוף, וכן לשיקום אזורי ההתערבות לאחר תום הביצוע. הנחיות פרטניות מוטמעות במפרט טכני מיוחד לקבלן, וכן יינתנו עבור כל מקטע קו לפני ביצוע, במהלכו ובתום העבודות עד סיום השיקום הנופי. לצורך כך, ההקמה תלווה בנציג רט"ג ובאדריכל נוף אשר נתנו דגשים על מניעת מטרדי אבק, שמירה על ערכי טבע ועצים קיימים, שמירת שכבת הקרקע העליונה, החזרת מערומי סלעים למקומם הטבעי, ועוד.

ברשות הטבע והגנים, שפעלה ופועלת לאורך שנים יחד עם מועצה איזורית רמת נגב ומועצה איזורית מצפה רמון והאזרחים שלקחו חלק במאבק למען שימור הנוף והטבע הבראשיתי והייחודי של מכתש רמון, לרבות עם המועצה המקומית מצפה רמון, מברכים על קידום הנושא ועל הסרת קווי החשמל העיליים באזור מכתש רמון בקו מוטמן.

חברת החשמל תמשיך לפתח את רשת ההולכה תוך דיאלוג רצוף עם גורמי המקצוע במטרה למזער את הפגיעה בנופי הארץ.

 

תגיות

קטגוריות