גוזל חיוויאי ניצל משריפה

24/06/2019

הודות לפעולות הגנה כנגד שריפות שבוצעו במסגרת מיזם צבא הגנה לטבע ניצל הגוזל משריפה

גוזל חיוואי
גוזל חיוויאי - צילום ליעד כהן רשות הטבע והגנים

גוזל חיוויאי שגדל על קן באזור מזרח לכיש ושמורת הטבע גבעות גד, ניצל  משריפה נרחבת שהתלקחה באזור הודות לפעולות הגנה למניעת התלקחות עצי קינון, שבוצעו מראש במסגרת מיזם "צבא ההגנה לטבע – מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם", המובל על ידי חיל הטכנולוגיה והאחזקה בצה"ל ונעשה בשיתוף עם משרד הביטחון, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות.

במסגרת הפרויקט של צבא הגנה לטבע בלכיש לצמצום השריפות ושמירה על ערכי הטבע המאפיינים את האזור מבוצע מדי שנה סקר מקיף של רשות הטבע והגנים ביחד עם החוקר ד"ר גלעד פרידמן, בו מאתרים את מירב הקינים, ממפים את השטח ומסמנים את אזורי הסיכון להתלקחות שריפות. עם השלמת תהליך זה "ממגנים" את העצים שסומנו ברדיוס מתאים מפני התלקחות שריפה באמצעות ריסוס של חומר מעכב בערה שקוף ומותאם. זאת בשלב הנכון של הקינון ומבלי לסכן ולהפריע להתפתחות התקינה של אותו קן. בכך בהתפשטות שריפה באזור, מצליחים למנוע במרבית המקרים התלקחות של העץ ושל הקן תוך שמירה על הגוזל, כפי שקרה היום.

פעולה זו שמתבצעת באזור במסגרת צבא הגנה לטבע היא חלק מפעולות ממשק נרחבות שמתבצעות במסגרת המיזם והשותפים לו למען שמירה על הטבע והסביבה.

לדברי ליעד כהן, הפקח האזורי ברשות הטבע והגנים: "שטחה הדרומי המיוחד של שפלת יהודה מהווה המשך למסדרון האקולוגי החשוב המחבר את הרי יהודה דרך השפלה לנגב בדרום. שטח טבעי זה שרובו הגדול לא מיושב, וכמעט שלא מופר מאפשר לחי ולצומח להתפתח בצורה תקינה ובריאה. אזור מזרח לכיש ו"שמורת טבע גבעות-גד" הם אזור הגבול והמעבר של שתי חברות אקולוגיות סמוכות – החורש הים תיכוני וספר המדבר. שטחים ערכיים וחשובים אלו מבחינה אקולוגית וסביבתית, המתפקדים בחלקם גם כשטחי אש פעילים, מהווים מוקד לשריפות רבות וגדולות.

בין גורמי השריפות הנוספים: רשלנות מטיילים והצתות מכוונות. אזור מזרח לכיש הוא אחד האזורים הצפופים בעולם של קינון שני עופות דורסים גדולים מיוחדים וחשובים מאוד למערכת האקולוגית – החיוויאי והעקב העיטי. דורסי יום אלו הם "ביו אינדיקטור" למצב השטח וחלק חשוב משרשרת המזון הפועלת בטבע. קיומם של עופות דורסים אלו ובחירת אזור זה כאתר קינון והבטחה לכך שהדור הבא ישגשג ויצליח להעמיד דור המשך אינו מובן מאליו, ויש להשקיע בפעולות ממשק רבות למען זה".

כהן מוסיף כי: "כל שנה נשרפים למוות בעודם חיים גוזלים רבים ועד כה מתחילת עונת השריפות נשרפו למעלה מ 15,000 דונם של שטחים טבעיים וערכיים שאין להם תחליף. זאת השנה החמישית שרשות הטבע והגנים מבצעת פרויקט מיוחד המגן על אותם קינים ועצים מלהישרף. זאת בשאיפה שהגוזלים יצליחו לשרוד ולפרוח בהצלחה מהקן בתקווה שגם יחזרו בשנים הבאות בבגרותם לקנן באזור זה".

כהן מסכם ואומר כי "השטחים הפתוחים ואזורי המחייה של חיות הבר מצטמצמים עם השנים ורק שמירה על ערכי הטבע המיוחדים שהארץ שלנו בורכה תאפשר לדור הבא לראות צבי מדלג בטבעיות בגבעות השפלה וחיוויאי דואה בקלילות במרום".