מזל טוב! גוזל ראשון העונה של עיט ניצי בקע

25/02/2019

בגרעין הרבייה של הפרויקט הייחודי של "פורשים כנף" בשמורת חי בר כרמל בקע גוזל עיט ניצי ראשון לעונה. העיט הניצי הינו עוף דורס המצוי בסכנת הכחדה בעולם כולו, ובישראל כיום יש לנו רק 15 זוגות.

בקיעת גוזל עיט ניצי. צילום: מצלמות פרויקט פורשים כנף
בקיעת גוזל עיט ניצי. צילום: מצלמות פרויקט פורשים כנף

גוזה קרה הלילה. גוזל ראשון לעונה של עיט ניצי, עוף דורס ממשפחת הניציים המצוי בישראל בסכנת הכחדה, בקע בגרעין הרבייה של פרויקט "פורשים כנף" בשמורת הטבע חי בר כרמל, וההתרגשות סביבו הייתה רבה.

גרעין רבייה זה, שהוקם לפני מספר שנים במסגרת פרויקט "פורשים כנף" – פרויקט משותף לרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל – נועד לשקם את אוכלוסיית העיט הניצי בחבל הים-תיכוני של ישראל.

גוזל העיט, שבקע במשקל 70 גרם, יגדל בחי בר כרמל עד שיגיע לגיל 4-5 חודשים, ואז הוא יועבר לפרק זמן של שבועיים לכלוב איקלום בצפון ומשם לטבע הפתוח, בשאיפה שיצטרף בהצלחה לאוכלוסייה המקננת בישראל.

אורכו של עיט ניצי בוגר מגיע ל 55-65 ס"מ והוא בעל מוטת כנפיים של כ-1.5 מטר. הוא מקנן על גבי צוקים או עצים גדולים בקינים בגודל של כ-2 מטר אותם הוא בונה מענפים.

סכנת הכחדה

בעולם, מוערך מספרם של העיטים הניציים במספר אלפים, ובישראל אוכלוסייתם מונה רק 15 זוגות. האיומים המשמעותיים על העיט הניצי בישראל ובעולם הם התחשמלות והרעלות מחומרי הדברה ועופרת, כאשר בישראל ישנם איומים נוספים של חמיסת קינים לצורכי גידול פרטי וכן הפרעות של כלי טיס.

בפרויקט "פורשים כנף" פועלים כל הגורמים המעורבים בכל האמצעים על מנת לצמצם עד כמה שניתן איומים אלו, לרבות מיגון עמודי חשמל, פיקוח ואכיפה כנגד חומסי קינים והפרעות כלי טיס, וכמובן הפעלת גרעין הרבייה המיוחד.