ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

שמורת ים שקמונה


בדרום חיפה, מול תל ארכיאולוגי, השמורה מגינה על שוניות ייחודיות לחופי מזרח הים התיכון

וידאו: גיא ברטוב
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את שמורת ים שקמונה

שמורת ים שקמונה נמצאת בחלקה הדרומי של העיר חיפה. חלזונות ממשפחת הצינוריריים יצרו בה שונית על גבי מסלע גירני. באזור משברי הגלים מצויים סלעי גיר ודולומיט חשופים, וזהו האזור היחיד בחופי ישראל שנחשפים בו סלעים מסוג זה ממש בקו המים ועוברים גידוד ובלייה. מהיישוב העתיק בשקמונה נשמרו אוצרות מורשת בחוף ובים.

שמורות הטבע הימיות של ישראל >>

תיאור השמורה:

בחלקה הדרומי של העיר חיפה, מדרום למכון לחקר ימים ואגמים ועד לשפך נחל לוטם, מוכרזת שמורת ים שקמונה הנושקת לגן לאומי. השמורה הימית משתרעת מקו החוף ועד קילומטר מערבה ממנו. היישוב העתיק בשקמונה הותיר שרידים בחוף, רבים מהם בתל הארכיאולוגי שבגן הלאומי שקמונה, ואף בים. שרידים אלה הם חלק מאוצרות המורשת בשמורה.
באזור משברי הגלים מצויים סלעי גיר ודולומיט חשופים, וזהו האזור היחיד בחופי ישראל שנחשפים בו סלעים מסוג זה ממש בקו המים ועוברים גידוד ובלייה ימיים. כמו כן, בשמורה קיימת שונית ייחודית לחופי מזרח הים התיכון שנבנתה על ידי חלזונות ממשפחת הצינוריריים (חלזונות ישיבים היוצרים בית גידול מורכב בצורת כרכוב בקצה טבלאות הגידוד) על גבי טבלאות סלעי גיר. שולי השונית, הבנויים קונכיות של החילזון צינוריר בונה (מוכר גם בשם צינורן בונה), גבוהים מן המשטח המרכזי המכוסה קונכיות של החילזון צינוריר תולעני (נקרא בעבר שלשולן משולש). בשנת 2001 נצפו בחוף שקמונה שוניות צינוריריים מפותחות וחיות, אך נראה כי כיום לא ניתן למצוא כאן קטעי שונית חיים, בדומה למצב לאורך כל חופי ישראל. בשמורה שוכנים גם חסרי חוליות אחרים וכן שפע של דגים.

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
מפת שמורת ים שקמונה jpg
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$