הזמנות לאתרים


נרשמת? נכנסת!

02.06.2021

לאור שביעות הרצון ובקשת הציבור, רשות הטבע והגנים תמשיך להפעיל את מערכת תיאום הביקור באתריה גם לאחר ביטול התו הסגול. זאת לאחר בחינת הנושא על בסיס סקרי שביעות רצון שבוצעו בקרב המטיילים והמבקרים בשמורות הטבע והגנים הלאומיים בשנה האחרונה.

קראו על זה
קטגוריות:


תקנון שימוש באתר – מערכת תיאומי ביקור ורכישת כרטיסים דיגיטליים

כל הרוכש כרטיס דיגיטלי או מתאם ביקור באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

קראו על זה
קטגוריות:

קטגוריות