טיוטת מדיניות יבוא, סחר והחזקה של רשות הטבע והגנים בעניין זוחלים

מאת: יניב כהן - דוברות רט"ג 04/09/2019

רשות הטבע והגנים קיימה מפגש שיח פתוח עם אנשי מקצוע וציבור מגדלי זוחלים לקראת עדכון מדיניות סחר והחזקת זוחלים

מפגש בנושא זוחלים - צילם יניב כהן
מפגש בנושא זוחלים - צילם יניב כהן, צילם יניב כהן - דוברות רשות הטבע והגנים

רשות הטבע והגנים קיימה  (שני 2.9.19) מפגש שיתוף ציבור מיוחד עם עשרות אנשי מקצוע ובעלי עניין בתחום גידול מיני זוחלים לקראת עדכון המדיניות לייבוא, סחר והחזקת מיני זוחלים.

במפגש הוצגו 4 היסודות העיקריים עליהם נשענת המדיניות שהם שמירת טבע עולמית, מניעת סיכון אקולוגי מקומי וכלל עולמי, מניעת סכנה לבריאות הציבור ותנאי החזקה בכל הקשור לצער בעלי חיים.

ברשות הטבע והגנים מציינים כי מטרת המדיניות החדשה היא מחד להנגיש את המידע ותהליך קבלת היתרים באופן ידידותי מעבר לקיים היום לציבור המעוניין לייבא, לסחור ולהחזיק במיני זוחלים על פי החוק ובמקביל להבטיח עד כמה שניתן את שמירת הטבע, שמירה על חוקי צער בעלי חיים וכמובן בריאות הציבור.

במהלך המפגש נשמעו כבר התייחסויות למדיניות והצעות מצד המשתתפים וברשות מזמינים את ציבור בעלי העניין להגיש את התייחסותם למדיניות החדשה עד סוף ספטמבר במטרה לבחון את הדברים ולאפשר את פרסומה עוד במהלך שנת 2019.

יש לציין כי בעולם למעלה מ 10,000 מיני זוחלים וכולם על פי חוק מוגדרים כחיות בר וערכי טבע מוגנים המחייבים היתר לייבוא, סחר והחזקה שלהם.

מצורפים הקבצים שהוצגו במפגש:

ניתן להתייחס במייל import@npa.org.il עד 31.10.2019

⚠️ שימו לב: מועד אחרון  להגשת התייחסויות לרשימות הלבנות והשחורות כפי שהוצגו בכנס זוחלים,
נדחה לתאריך 31.10.2019