עומס בשטחים מוגנים

מאת: דר' אייל מיטרני | מנהל תחום קהל וקהילה | מחוז מרכז | רשות הטבע והגנים 21/11/2018

בשטחים מוגנים מתקיים מתח מובנה בין שתי מטרות ניהול מרכזיות. מטרה אחת היא הגנה על משאבי הטבע, המורשת, הנוף והתרבות שבעטיים השטח הוגדר כמוגן. המטרה השנייה היא מתן חוויה טובה למבקרים בשטח. עומס מבקרים בשטח הוא בעל משמעות ניהולית מרכזית הן לשמירת המשאבים והן לחוויית הביקור.

מיטרני בתחנת הסברה.jpg
מיטרני בתחנת הסברה.jpg, איל מיטרני בתחנת הסברה

שטחים מוגנים הינם שטחי יבשה או מים, שיש בהם ערכים שהוכרו על-ידי מדינה או ארגונים בין-לאומיים, ושהם מנוהלים במטרה להגן על הערכים הללו. פארקים לאומיים (גנים לאומיים, כפי שהם נקראים בישראל), שמורות טבע, יערות, אזורי מקלט לחיות או צמחים, אתרים לאומיים ושטחים אחרים, הם חלק מהדוגמאות לשטחים מוגנים, מעל 200,000 בכל העולם, ובגדלים של קמ"רים ספורים ועד שטחים של מעל מיליון קמ"ר. בישראל ניתן למצוא גם גנים ושמורות בגודל של דונמים בודדים, שמספקים הגנה על מתחם ארכיאולוגי בשטח קטן כמו גן לאומי בית הכנסת בית אלפא (5.5 דונמים), או הגנה על צמח מסוים או בית גידול מצומצם כמו שמורת הטבע געש (6 דונמים).

למאמר המלא  – הקישו כאן