רשות הטבע והגנים פועלת להשלמת הטמנת הקו במכתש רמון

29/01/2021

מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין פנה אל חברת החשמל ובעיצה משותפת הוחלט לפעול יחד על מנת למצוא פתרון טכנולוגי, תיקצוב והיתרים מתאימים להטמנת עמודי החשמל במכתש רמון וזאת במטרה לשמר את מקטע הנוף הייחודי במכתש רמון.

שמורת טבע ומרכז מבקרים רמון
מכתש רמון, צילם דורון ניסים

רשות הטבע והגנים, יחד עם שותפים רבים, פועלת לאורך שנים להוצאת מפגעים ממכתש רמון כדי לשמר את הטבע הבראשיתי והייחודי של המכתש ולמען הפיכתו לעוגן תיירותי. במסגרת זו קודמה החלטת ממשלה "ארץ המכתשים" בוצעו פעולות שיקום נרחבות בשיתוף הקרן לשיקום מחצבות, תוכננו והוקמו שמורות טבע וגן לאומי ציר צבעי הרמון. קודמה הכרזה על המכתש כשמורת אור כוכבים ועוד.

רשות הטבע והגנים (רט"ג) ליוותה את תכנון קו המתח שחוצה את המכתש ובשיתוף עם גורמי סביבה אחרים הצליחה לשכנע את חברת החשמל, ועדות התכנון ושר האנרגיה דאז, מר עוזי לנדאו, להישג פורץ דרך להטמנת מרבית קו המתח בקטע העובר במכתש. זאת ועוד, התכנית כוללת ביטול ופרוק קו מתח עליון קיים שעובר במכתש!

בהתבסס על חוות דעת של אדריכלי נוף ואקולוגים ובהתבסס על הידע שהיה קיים בתקופת תכנון הקו, סוכם כי קו המתח ירד את המצוק בקו עילי וימשיך כ-2.5 ק"מ כקו עילי ובהמשך יעבור לקו טמון.

התכנית נערכה בועדה לתשתיות לאומיות ופורסמה להתנגדויות הציבור. לא הייתה אף התנגדות וכך התכנית אושרה.
עם התקדמות הביצוע הסתבר, כי תודות לעבודה מקצועית ורגישה של חברת חשמל בליווי פקחי רט"ג, ההטמנה מבוצעת באופן שפוגע בשטח באופן מצומצם מהצפוי והשיקום של הנוף בוצע בהצלחה רבה.

יצוין כי רוב הקטע המוטמן עובר בשטחים מופרים ושנעשה שימוש בידע רב שהצטבר ברט"ג לשיקום נופי ואקולוגי של נופי מדבר. לפיכך ומכיוון שהחשש מפגיעה אקולוגית ונופית מהטמנה בקטעים רגישים היה שיקול משמעותי בקבלת ההחלטה בעבר הרי שראוי ומותר לבחון את הנושא כעת מחדש.

לאור הטכנולוגיה העדכנית והיכולות שנרכשו לשיקום קיימנו דיון ראשוני עם חברת החשמל על האפשרות להמשיך את מקטע ההטמנה ולפרק חלק גדול מהעמודים שהוצבו.

בבחינה ראשונית עולה שאם יוחלט על הטמנת הקו עד המצוק הדבר יגרום לעיכוב מסוים בהשמשת מעבר החשמל (דבר שניתן לספוג) וכן עלות נוספת של כ-60 מלש"ח.
את העלייה במצוק כנראה, נכון לידוע היום, נאלץ לקבל בקו עילי.

רשות הטבע והגנים, חברת חשמל, המועצות המקומיות ושותפים נוספים במשרדי הממשלה יפעלו יחדיו לגייס את הסכום הנ"ל בכדי לסיים את הפרוייקט בצורה הטובה ביותר לטובת מכתש רמון והנגב.
במקביל נפנה לועדה לתשתיות לאומיות,  שלה זכויות רבות בתהליך ההטמנה ונבקש לבחון את התוספת המבוקשת.