ABC4354FTydfytd^%$
מכמורתן. צילום: גיא לויאן

דגים חכם - שומרים על הים


מידע לדייג ועיקרי תקנות הדיג

צילום: גיא לויאן
אייקון גנים לאומיים ימיים.jpg

הגבלות דיג עונתיות בים התיכון

הגבלות דיג בעונת הרבייה והגיוס 2023

מידע נוסף
אייקון גנים לאומיים ימיים.jpg

הגבלות דיג בעונת הרבייה בכנרת

עונת הקינון והרבייה של דגי האמנון בכנרת 2023

מידע נוסף
אייקון דגים חכם.jpg

דיג מסחרי

תקנות דיג לדיג מסחרי

מידע נוסף
אייקון דגים חכם.jpg

דיג ספורטיבי

תקנות דיג לדיג ספורטיבי

מידע נוסף

מידע לדייג - שאלות ותשובות

 

הודעות לדייגים >>

עיקרי הדברים המובאים כאן הם הסבר בלבד ואינם מחליפים בשום מקרה את הכתוב במסמך "תקנות הדיג – 1937" המעודכן ובמסמך "רישיונות דיג – נוהל", המחייבים על פי חוק.

תשובות לשאלות נפוצות

מהם עיקרי תקנות הדיג?

עיקרי הדברים המובאים כאן הם הסבר בלבד ואינם מחליפים בשום מקרה את הכתוב במסמך "תקנות הדיג – 1937" המעודכן ובמסמך "רישיונות דיג – נוהל", המחייבים על פי חוק.

לאיזה דיג דרוש רישיון?

כל דיג בישראל מחייב רישיון דיג למעט דיג בחכה מהחוף, במידה שמתבצע ללא שימוש באמצעי עזר. דיג בחכה שמוטלת מהחוף תוך שימוש באמצעי עזר כלשהו (כל אמצעי חיצוני המשנה את מאפייני הדיג המסורתי מחכה מהחוף, כמו רחפן, עפיפון, מצבר או מנוע חשמלי) מחייב החזקת רישיון בתוקף.

  • יש שני סוגי דיג שנדרש להם רישיון: דיג ספורטיבי ודיג מסחרי (מקצועי).
  • לשני סוגי הדיג הרישיון הוא רישיון דיג אישי (ליחיד).
  • לדיג מסחרי מכלי שיט נדרש רישיון דיג גם לכלי השיט.
  • לדיג ספורטיבי מכלי שיט המתבצע בעזרת 4 חכות ויותר נדרש רישיון דיג גם לכלי השיט.
איך מקבלים רישיון?

כדי לבקש רישיון דיג חדש יש למלא את הטפסים המתאימים בצירוף תמונות פספורט וצילום תעודת זהות ולשלוח אותם בדואר לכתובת:

אגף הדיג, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן, ת"ד 30, מיקוד 5025001.

לחלופין, ניתן להגיש בקשה לרישיון דיג באופן מקוון >> בקשה לרישיון דיג אישי – טופס מקוון

ניתן לשלוח את הבקשה גם במייל: daig@moag.gov.il 

מספרי טלפון לבירורים באגף הדיג: 03-9485426, 9432*

 

איך מחדשים רישיון דיג אישי?

חידוש רישיון דיג מתבצע באופן מקוון באתר משרד החקלאות

>> תשלום אגרת חידוש רישיון דיג אישי

ניתן לחדש רישיון רק לאחר קבלת מספר רישיון ומספר קבלה בדואר.

שימו לב: במידה ורישיון הדיג האישי לא חודש בשנה האחרונה, יש להגיש בקשה לרישיון דיג אישי חדש.

מספרי טלפון לבירורים באגף הדיג: 03-9485426, 9432*

לכל השאלות והתשובות
ABC4354FTydfytd^%$

כתבות וחדשות

צור קשר

מנהל היחידה הימית של רשות הטבע והגנים

יגאל בן ארי


דוא''ל: marine@npa.org.il

מוקד מידע

רשות הטבע והגנים


טלפון: 3639*

דוא''ל: moked@npa.org.il

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$