מערכי שיעור


שימור ופיתוח בר קיימא של נופי מורשת, תרבות ונכסי טבע

23.03.2023

אחד מתחומי ההתמחות בתכנית הלימודים ב גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה לחטיבה העליונה הינו האדם במרחב החברתי-תרבותי, והוא כולל בין היתר, את הנושא גיאוגרפיה תרבותית ובו תת נושא תרבות מעצבת מרחב בעידן הגלובלי". אחד מפרקי הלימוד בתת הנושא הזה הוא שימור ופיתוח בר קיימא של נופי מורשת ותרבות ונכסי טבע.

קראו על זה

שמיטת הרגלים בטבע – מערך שיעור

03.10.2022

שנת שמיטה היא הזדמנות לבחון את מושג השמיטה גם בהיבטים סביבתיים. מערך שיעור זה מתמקד בשני הרגלים של התנהגות סביבתית שראוי שנשמוט ונהפוך לנחלת העבר: השארה והשלכת פסולת במרחב הציבורי (נחלת הכלל) והאכלה של חיות בר.

קראו על זה

השבת מיני חיות בר וצמחי בר לטבע

03.10.2022

השבת מיני חיות בר וצמחי בר לטבע הינה אחד מהביטויים המשמעותיים ביותר להבנתו של האדם את השפעתו על הסביבה, ובפרט על המגוון הביולוגי, עד כדי הכחדת מינים של צמחים וחיות בר. להחלטה על השבת מין לטבע השלכות אקולוגיות וסביבתיות אפשריות, חיוביות ושליליות.

קראו על זה

מערך שיעור בנושא זיהום רעש

19.09.2022

נושא הרעש והשלכותיו עלה השנה (2022) לכותרות בצורה משמעותית. בעקבות בקשה של נפגעי פוסט טראומה מהשירות הצבאי ("הלומי קרב") החליט שר התרבות והספורט, חילי טרופר, שלא לקיים בטקס הדלקת המשואות הלאומי הראשי בהר הרצל מופע זיקוקי דינור. אך רעש משפיע לא רק על האוכלוסיות האלה, אלא גם על הסביבה הטבעית ועל מערכות אקולוגיות שלמות.

קראו על זה

השפעת תנועת המינים בטבע על המגוון הביולוגי – מערך שיעור

19.09.2022

מערך שיעור זה בוחן את אתגר שימור המגוון הביולוגי דרך הסוגיה של תנועת המינים בטבע באמצעות חקר, שילוב תכנים אקטואליים מהארץ וחשיבה משותפת על פתרונות אפשריים.

קראו על זה

אקולוגיה – מערך שיעור בנושא שירותי המערכת האקולוגית

19.09.2022

מערך שיעור זה משתלב בנושא אקולוגיה בתכנית הלימודים, ושופך אור על סוגיית 'שירותי המערכת', המתייחסת לתועלות החומריות והלא-חומריות שהאדם מפיק מהשירותים שמספקות המערכות האקולוגיות.

קראו על זה


מניעת נזקים לחקלאות מחיות בר – מערך שיעור

19.09.2022

מערך השיעור מתמקד בהיכרות עם האתגר של מניעת נזקים לחקלאות מחיות בר, ומודעות לקונפליקט הקיים לעתים בין חקלאות לבין שמירת טבע. הוא מזמן חשיפה לצורך המשותף לגורמי שמירת הטבע ולחקלאים במציאת דרכים לצמצום הקונפליקט וצמצום הנזקים לחקלאות - מחיות הבר, ולטבע - מהשפעות החקלאות.

קראו על זה

מערך שיעור בנושא מינים פולשים

19.09.2022

מינים פולשים (Invasive Alien Species)  הם צמחים, בעלי חיים ופטריות שחרגו מתחום תפוצתם הטבעי, לרוב בשל פעולה של בני אדם (במכוון או בשוגג), וגורמים להשפעה אקולוגית בעייתית בסביבה החדשה. בעבר, מינים נעו בין ארצות ויבשות בצורה איטית ולאורך זמן רב.

קראו על זה


מערך שיעור בנושא טבעי בחוף

19.09.2022

מערך השיעור והסרטונים הנלווים אליו מזמנים לתלמידים חשיפה והיכרות עם החוף והים כסביבה טבעית ומרתקת, מקנים הרגלי התנהגות מקיימים בטבע, שתורמים גם בשמירה על הסביבה החופית והימית, ומעבירים את המסר שאפשר ליהנות בחוף וגם לשמור על ערכי הטבע שבו. כל אחד מאתנו יכול להשפיע, זה בידיים שלנו.

קראו על זה

מערך שיעור בנושא כניסת חיות בר ליישובים

28.08.2022

בשנים האחרונות עלה לכותרות הנושא של כניסת חזירי בר לשכונות מגורים בחיפה. גם לטבעון, נשר, קריית שמונה, זיכרון יעקב ויישובים כפריים במועצות אזוריות נכנסים יותר ויותר חזירי בר. חיית בר זו אינה היחידה שנכנסת לישובים. חיות בר ממינים מסוימים התרגלו לקרבת האדם ואיבדו את הפחד ממנו, והן מתועדות בתדירות הולכת וגדלה בקרבת ישובים ואף בתוכם, וכן בשטחי חקלאות, במפעלים ובבסיסי צבא.

קראו על זה

מערך שיעור בנושא זכות הטבע למים שלו

28.08.2022

נחלים ובתי גידול לחים מספקים מגוון שירותים החיוניים הן לטבע והן לאדם. האדם משתמש בהם לשתייה, לחקלאות, לתעשייה, לפנאי ועוד. מאידך, משאב המים מוגבל וברבות השנים, עם עליית היקף השימוש בו לצרכים שתוארו לעיל, לא נותר ממנו די כדי לקיים את המערכות הטבעיות.

קראו על זה

מערך שיעור בנושא זיהום אור

28.08.2022

זיהום אור הוא מונח המתאר עודף, אי-כיוון או שימוש רחב-היקף באור מלאכותי. במדינות מפותחות ומתועשות, ביניהן ישראל, זיהום אור הופך נפוץ יותר ויותר וכמעט לא ניתן למצוא בהן אזורים ללא תאורה עודפת ומזיקה.

קראו על זה

אקלים – מערך שיעור בנושא שמירת טבע בעידן של שינויי אקלים

במערך שיעור זה נחשוף את התלמידים למושגים: משבר האקלים; ההתחממות הגלובלית; אפקט החממה,  נלמד הגורמים למשבר האקלים והשלכותיו על האדם והטבע וננסה להבין מהם הצעדים שאנו יכולים לנקוט כדי להאט את ההתחממות הגלובלית.

קראו על זה