תחנה 9 – שירותים ציבוריים | Station 9 - Public Lavatories

גן לאומי בית שאן | TripTalk – Bet She’an National Park

להאזנה, לחצו כאן >>

For listening, press here >>

 

Scroll down for English text 

כאן יש מקום לכולם. המושבים הם מושבי שיש בכל הגדלים – לנוחיות מרבית.

רגע, הכניסה היא בתשלום. תשאירו מטבע. על מה משלמים? מה זאת אומרת? אני כאן בפקודת הקיסר הרומי, גובה את מס הלטרינה – השירותים הציבוריים – ואין בזה בושה! אפילו אספסיאנוס הקיסר אמר שלכסף אין ריח. ואם בריח עסקינן, אצלנו תמיד נקי ונעים בזכות התעלות שמזרימות מים ובזכות הבשמים והאוורור. וחוץ מזה אני בטוח שאלת הבריאות היגיאה שומרת על המקום.

היכנסו,  היכנסו! אין מחיצות בין המושבים. אפשר לשבת יחד כמה זמן שרוצים – לסגור עסקאות, להתעדכן בחדשות הטריות, לשמוע סיפורים. רק השבוע שמעתי פה שמועות מעניינות מאוד: שאלכסנדרה השחקנית, שכחה את השורות שלה באמצע ההצגה; שקונסטנטין הבלן זכה בירושה גדולה והקים בית מרחץ מתחרה מולנו בדיוק; שליוויה, רוכלת בדי הפשתן עוזבת את העיר, ועוברת לדיוספוליס, היא העיר לוד; שהתהלוכה בין המקדשים, הייתה מוצלחת כל כך, שמרקוס אורליוס לקח את הכוהן שלנו איתו לרומא! שעלי, הבן של אבו עלי החייל, הגיע לכאן, והמפגש בין השניים היה מרגש עד דמעות; ושמישהו גנב חלקים מהפסיפס של טיכה בסיגמה! אבל את כל זה לא שמעתם ממני, ואם תשתפו אחרים, אכחיש. כי זה הכלל: מה שקורה בשירותים – נשאר בשירותים!

בצאתכם מהלטרינה תראו מולכם במשטח הביניים של המדרגות את הפרצופות. הפרצופות הן פסלים בצורת פנים ומפיותיהם קולחים מים לשימוש העוברים והשבים. מעין ברזייה. ליהודי, מותר לשתות מים מן הפרצופות, אך לא ישירות מפיהן אלא רק מכף ידו, לפי ההוראה במסכת עבודה זרה בתלמוד הבבלי: "פרצופות המקלחין מים לכרכין לא יניח פיו על פיהם וישתה מפני שנראה כמנשק לעבודת כוכבים".  איסור אחר שהוטל על היהודים היה האיסור לאסוף בפרהסיה מטבעות שנפלו תחת הפרצופות, שמא ההתכופפות תיראה כמו השתחוות להן, כלומר עבודה זרה למראית עין.

נחצה את מתחם התיאטרון, ונשוב אל המבואה.

כאן תם סיורנו בגן לאומי בית שאן. אנו מקווים שנהניתם! אתם מוזמנים לבקר גם בבית שאן החדשה, ונשמח לראותכם שוב באתרים נוספים של רשות הטבע והגנים.

 

Station 9 – Public Lavatories

There’s room for everyone here. The seats are marble and come in all sizes – for maximum comfort. Just a minute, there’s a fee – leave a coin. What are you paying for? What do you mean? I’m here on the order of the Roman emperor, to collect the public toilet tax. There’s no shame in it! Even Emperor Vespasian said that money has no odor. And speaking of odor, it’s always clean and pleasant here thanks to the channels of flowing water, the perfume and the ventilation. And besides, I’m sure that the goddess of health, Hygenia watches over this place.

Come in, come in! There are no partitions between the seats. You can sit together as long as you want, make deals, get the latest news, listen to stories. Just this week I head a very interesting rumor in here: that the actress Alexandra forgot her lines in the middle of the performance; that Constantine, the bathhouse attendant, received a big inheritance and opened a competing bathhouse right across from us; that Livia, the linen seller is leaving town and moving to Diospolis, the city of Lod; that the procession among the temples was such a big success that Marcus Aurelius took our priest with him to Rome! That Ali, the son of Abu Ali the soldier, came here, and their reunion was so moving that people wept; and that someone stole parts of the Tyche mosaic from the Sigma! But you didn’t hear any of that from me, and if you tell anyone, I’ll deny it. Because this is the rule: What happens in the latrine stays in the latrine!

When you leave the latrine, opposite the staircase landing you’ll see sculptures shaped like faces with waterspouts for mouths, which passersby could use – a kind of faucet. Jews were allowed to drink from these fountains, but only if they collected the water in the palm of their hand, according tractate Avodah Zarah in the Babylonian Talmud: “With regard to figures of human faces that spray water in the cities, one may not place his mouth on the mouths of the figures and drink, because he appears to be kissing the object of idol worship.” Jews were also not allowed to openly collect coins that fell beneath these sculptures, because bending down to pick them up might look like they were bowing to an idol.

Cross the theater and return to the entrance. This is where your tour of Bet She’an National Park comes to an end. We hope you’ve enjoyed yourselves! You’re invited to visit new Bet She’an as well, and we’d be happy to see you at other Israel Nature and Parks Authority sites.

Ha ha ha ha ha! Hi, excuse me, I apologize, but you’re very early. The performance only starts in about an hour. I know, because I’m the lead actress – Alexander Bat Heleni is my name. You’ve certainly paid a lot of money to see a show in the theater of Scythopolis, not to mention for a seat down in the orchestra! Only the rich can allow themselves such a luxury. But there’s nothing like the theater at Scythopolis, even for people of lesser means. It has more than seven thousand seats and the acoustics are simply perfect. They used all the latest techniques to amplify the echo: They built niches in front of the stage and niches with copper jars that boost the sound – just like in the theaters where I appeared in Rome. Today’s performance will tell the story of Hercules. I play the role of Hera, and you’ll laugh until you weep! I’ve already prepared my most beautiful masks, the happy ones and the amusing ones, so the audience in the back of the theater can see my expressions. This comedy will be the most entertaining ever shown in the Province of Palestine. I can hardly wait until the moment when I burst out on stage from the scaenae frons to the cheers of the audience! The scaenae frons is the wall decorated with statues that rises behind the stage. Oh, I see that the vomitoria, the entrances for the audience, are beginning to fill up. Hurry to get a good seat, yes? I have to continue warming up my voice…Ha ha ha ha ha!

Leave the theater and head to the bathhouse. Enter the structure with two white shade roofs.