המרכז הארצי להצלת צבי ים

פרויקט רב שנתי לשמירה על צבי הים בעונת הרבייה

צבי ים הם זוחלים קדומים המצויים כיום בסכנת הכחדה במקומות שונים בעולם. כל שמונת מיני צבי הים בעולם הוכרזו ע"י ארגון שמירת הטבע הבינלאומי (IUCN) כמינים בסכנת הכחדה. מרבית מדינות הים התיכון, כולל ישראל, שותפות בתכנית בינלאומית לשמירה על צבי הים. צבי הים הינם חית בר מוגנת בישראל (חוק הגנת חיית הבר – מחלקת הזוחלים).

קראו על זה
קטגוריות:

צבי הים – מין בסכנת הכחדה! מדוע?

אוכלוסיות צב הים הירוק ( שם מדעי: Chelonia mydas) וצב הים החום (שם מדעי : Caretta caretta ) הצטמצמו בים התיכון באופן דרמטי במאה השנים האחרונות. הצבים חשופים למפגעים וסכנות מיום בקיעתם עקב התמודדות מול טורפים בטבעיים ומחלות. על אלו נוספה הפעילות האנושית בחופים ובים שהובילה את כל שבעת המינים של צבי הים הקיימים בעולם לכדי סכנת הכחדה. צבי ים ברחבי העולם ניצודים בניגוד לחוק, נפגעים מדייג לא מכוון, מזיהום בים ובחוף ומאובדן בתי הגידול וחופי ההטלה.

קראו על זה
קטגוריות:

הבא